Kratke Motivacione Priče

Na putu do svog vrha upoznajemo razne ljude i susrećemo se sa neobičnim situacijama. Od tih događaja ponekad nastanu zanimljive priče. Koje nam pokažu put kada se izgubimo. Koje nas motivišu kada se obeshrabrimo. Koje nas podsete šta umemo, kada to zaboravimo.

Kratke Motivacione Priče

Globalna ekonomija

Otvorilo se tržište za lekare i medicinske radnike u Norveškoj i Švajcarskoj. Imaju manjak doktora, a višak para. Nude velike plate, tolike da se čak i nemački...

Kratke Motivacione Priče

Ček

Roberto De Vićenco, nekada poznati argentinski golfer, jednom je osvojio turnir. Kao nagradu primio je ček na pobedničkom postolju.  Radosno je pozirao...

Kratke Motivacione Priče

Zavrtanje šrafova

U jednoj fabrici, iznenada je došlo do zastoja na proizvodnoj liniji usled kvara mašine. Rukovodioci su hitno sazvali sastanak da pronađu rešenje, jer bi bez...

Kratke Motivacione Priče

Doktorka

„Doktorirala sam!“ izgovorila je Jelena umesto pozdrava, a na licu se pojavio umorni osmeh, kao kada Nole nakon pet setova i šest sati borbe...