Besplatne radionice Ekonomije Uspeha

motivacija-edukacija-akcija

Ekonomija uspeha je škola poslovnih znanja i veština, u okviru koje se polaznici podstiču da razmišljaju ekonomski, da stiču veća poslovna znanja i iskustva, da osmišljavaju nove načine prodaje sopstvenih veština i talenata, da napreduju i postižu veće prihode u svakom poslu. Krajnji cilj učenja je pronalaženje kreativnih načina primene ekonomije, koje polaznicima omogućava veću ekonomsku samostalnost i samim tim veće zadovoljstvo u radu.

Na dvosatnoj uvodnoj radionici pokazaću vam pet najvažnijih principa koje koristim prilikom osmišljavanja svake poslovne strategije i koji čine Ekonomiju Uspeha. Objasniću vam zašto su veštine, talenti i znanja koja imamo, naša najvrednija imovina i kako se od njih može izgraditi prepoznatljiv brend. Uz pomoć jednostavnih i svima razumljivih priča dočaraću vam pravila ekonomije i biznisa, koja će vam biti korisna u svakoj poslovnoj situaciji.

Broj mesta na radionici je ograničen. Prijave putem forme za prijavu.

Termini naredne radionice:

Novi Sad, subota  16. 12. 2016. u  10.30h,

“Poslovni inkubator”

Vojvođanskih brigada 28

Prijava na besplatnu radionicu:

E-mail adresa:*