Biografija

Vladimir Miletić

Ekonomista, poslovni mentor, pisac.

Diplomirao sam na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i nakon godinu dana radnog iskustva u 28. godini, postao sam direktor kompanije JUB u Srbiji. Narednih 11 godina sa uspehom sam širio posao i tim. Nakon odlaska iz kompanije u kojoj sam proveo najveći deo karijere, bio sam dve godine direktor kompanije Chroos Svetlost u Srbiji.

Bogata menadžerska iskustva koja sam stekao na rukovodećim pozicijma u inostranim kompanijama spojio sam sa pisanjem i motivacijom. Tako je nastao blog Dnevnik jednog direktora koji od 2013. godine svakodnevno edukuje zaposlene kako da razumeju nepisana pravila po kojima se odvijaju poslovni odnosi i kako da savladaju prepreke na putu do uspeha.

2016. godine kreirao sam Ekonomiju uspeha, program ovladavanja ekonomskim znanjima zaposlenih, sa ciljem da stečena  znanja upotrebe u svrhu kreiranja poslovnih strategija koja vode ka uspehu. Preduzetnike, i one koji to žele da postanu, ohrabrujem  da otkriju veštine i talente po kojima su jedinstveni i pomažem im, kroz mentorski rad, da naprave plan za sopstveni biznis.

Zahvalan svima koji su me učili. Ponosan na ljude sa kojima sam radio i sarađivao. Radujem se onima koje ću tek upoznati.