Gosti Pisci

Ako ste uspeli da ostvarite svoj cilj, ako ste doživeli promenu vrednu pažnje,  ako ste bili svedoci tuđe promene koja je i vas inspirisala, napišite priču. Motivišite i druge. Pokažite im da, ipak, može.  Najbolje priče biće objavljene na sajtu www.ekonomijauspeha.com i na poklon dobiti knjigu “Na putu do vrha”, autora Vladimira Miletića.