Poslovni vitamini

Biram za vas kratke i upečatljive ekonomske misli najcenjenijih svetskih autora. Ponekad ćete baš u njima pronaći neophodna znanja i motivaciju za razvoj vašeg biznisa. Ponekad ćete dobiti potvrdu onoga što ste već znali.

Jedno je sigurno. Znanje se stiče svakog dana, a mudar čovek uči dok je živ.

Poslovni vitamini

Uočavanje znakova

Kada počinje pad? Koji su to prvi, skoro neprimetni znakovi? Pad počinje kada ga najmanje očekujemo, u Top formi. Tada se javlja samodopadanje. Umesto da se...

Poslovni vitamini

Svrha biznisa

Preduzeće ima dve osnovne funkcije: marketing i inoviranje Ako želimo da znamo šta je biznis, moramo za početak da znamo njegovu svrhu. A njegova svrha mora da...