Igrate li šah na poslu?

Većini ljudi koji su zaposleni u kompanijama nisu poznata pravila igre zvana posao. Većina svakog dana odlazi na posao u uverenju da je njihova plata, pozicija, vrednost određena nekim običajima, zakonima, dobrom voljom poslodavca. Ne uočavaju da se nalaze u ekonomskom procesu u kojem dve strane pregovaraju, prodaju, kupuju. Zaposleni nude svoja veština i znanja poslodavcima, a poslodavci kupuju one veštine i znanja koji će im na najbrži način pomoći da ostvare svoje ciljeve. Veću prodaju i veći profit. Dok poslodavci spremno zastupaju svoje interese, zaposleni često očekuju da će njihove interese zastupati neko drugi.

ekonomija uspeha za kompanije

Manji broj, oni koji uoče šta je kompanijama zaista važno, šta žele da kupe od zaposlenih i šta su spremne da zauzvrat daju, obično napreduju brže i njihova vrednost na poslu je veća. Za one koji imaju želju da nauče kako da uz pomoć svojih znanja, veština i talenta dostignu veće vrednost osmislio sam program koji na jednostavan i lako razumljiv način uči ljude ekonomiji i kako da budu uspešniji u njenoj svakodnevnoj primeni.

Na radionicama „Igrate li šah na poslu?“ naučiću vas lekcije o poslu koje se ne predaju u školama i na fakultetima.

Kroz odnos zaposlenih i poslodavaca, učiću vas pravila ekonomije koja ćete moći da primenite i u svakom drugom ekonomskom odnosu. Naučiću vas šta kompanije stvarno kupuju od svojih zaposlenih, kako da njihove potrebe pravovremeno uočite i kako da im to što im je potrebno ponudite i prodate po najvišoj mogućoj ceni. Pomoću ću vam da osmislite svoje karijerne ciljeve, da izaberete pravu strategiju i da donosite odluke koje će vas svakog dana približavati vašim ciljevima.

Pokazaću vam kako sam primenjujući principe koje ću i vas naučiti godinu dana nakon završetka fakulteta postao direktor inostrane kompanije koju sam sa uspehom vodio narednih jedanaest godina. Sve teme su ispričane slikovito uz mnogo primera iz realnog poslovnog života.

Naučiću vas da ne kopirate slepo tuđa rešenja i da ne ugrađujete svaku strategiju na svako mesto. Učiću vas da, kao u šahu donosite odluke na osnovu situacije u kojoj se tog trenutka nalazite. Da pronalazite rešenja koje će u datim okolnostima davati najbolje rezultate.

MOGUĆNOSTI ZA UČENJE:

  • Grupne radionice
  • Dvodnevni seminari
  • Poslovno mentorstvo
  • Email konsultacije

CENE:

RADIONICE  “IGRATE LI ŠAH NA POSLU?” (MESEČNI PAKET):

Na radionicama obrađujem 40 tema koje ćemo raditi u okviru 20 radionica, tokom 10 meseci. Svakog meseca biće održane dve radionice. Veličina grupe je do 6 polaznika. Prva radionica počinje u januaru 2018. godine, a poslednja je na kraju 2018. godine. Pored radionica, jednom mesečno svaki polaznik ima mogućnost individualnih konsultacija gde ćemo sve ono što je naučeno na radionicama, prilagođavati događajima na poslu. Između radionica polaznici primenjuju naučene lekcije nakon čega dobijaju dragocena iskustva za dalja učenja. U okviru svake teme polaznicima preporučujem kvalitetnu domaću i stranu literaturu uz pomoć koje mogu da se dodatno edukuju.

Prostor za edukaciju On line
Redovna cena 79€ 69€
Prijave do 31. decembra 69€ 59€
Popust za plaćanje unapred 55€ mesečno, ukupno 550€ 47€ mesečno, ukupno 470€
Prisustvo samo na radionicama, bez individualnog mentorstva 49€ 45€
Popust za plaćanje unapred 39€ mesečno, ukupno 390€ 36€ mesečno, ukupno 360€
  • Mesečni paket podrazumeva dve radionice u trajanju od 2h i jedna individualna konsultacija u
    trajanju od 1h

DVODNEVNI SEMINAR “IGRATE LI ŠAH NA POSLU?”:

Kontakt uživo On line
Redovna cena 99€ 89€
Rane prijave (15 dana pre seminara) 79€ 69€

INDIVIDUALNE KONSULTACIJE I POSLOVNO MENTORSTVO:

Teme povećanja profita u kompanijama i mentorstvo za menadžere Teme karijernog napredovanja i preduzetništva Povlašćena cena za polaznike radionica i seminara
1h 40€ 30€ 25€
2h 60€ 45€ 40€
Email konsultacije 15€ 10€

Kontakt za upite i informacije:

Vladimir Miletić
Telefon: 063 372 852
e-mail: [email protected]