Kreiranje biznisa

EKONOMIJA USPEHA U SOPSTVENOM BIZNISU

Verujem da svaki čovek u sebi ima nešto jedinstveno, nešto što ga izdvaja i čini različitim. Ponekad je to veština, ponekad specifično znanje, zanat, talenat, iskustvo… Oni su naš početni kapital koji nam je dat da ga koristimo, razvijamo, oplodimo i od njega dobro i kvalitetno živimo. Veliki broj ljudi ne zna kakve potencijale ima, a još manje kako da ih iskoriste u poslu. Dozvole, tako, da njihova najvrednija imovina lagano trune u prašini.

Kao kada bi sliku vrednu milion dolara, odneli na tavan među paukove i moljce, ne znajući uopšte da imaju remek delo u svom vlasništvu. Dok te dragocenosti drže skrivenim, za to vreme rade poslove koje ne vole, na radnim mestima i u kompanijama koje ne vide i ne umeju da prepoznaju njihove najveće kvalitete… Jedan deo se zadovolji time što svoje talente razvijaju kroz hobije, ali hobi donosi lično zadovoljstvo, ne donosi prihode.
Najveći broj ljudi nisu nemotivisani za rad zbog toga što ne koriste po čemu su jedinstveni. Osim toga, i kada započnu biznis, najveći broj ljudi ulaze u njega bez jasne predstave kakva su pravila igre. Uz nepoznavanje pravila, nemaju ni jasan cilj, niti plan kako da ostvare uspeh. Zbog toga najveći broj pokrenutih biznisa ne dočeka treću godinu.

Verujem da svi koji imaju želju mogu da nauče kako da uz pomoć svojih znanja, veština i talenta izgrade profitabilan biznis. Zbog toga sam osmislio program koji na jednostavan i lako razumljiv način uči ljude ekonomiji i kako da budu uspešniji u njenoj svakodnevnoj primeni.

Na radionicama „Ekonomije uspeha u preduzetništvu“  naučiću vas  lekcije o poslu koje se ne predaju u školama i na fakultetima.

Pokazaću vam kako sam, primenjujući principe ekonomije, znanja i veština koje sam razvijao pretvorio u hobi, a zatim u isplativ biznis. Kako se razvija sopstveni brend i pozicija autoriteta koja nam može doneti velike prihode. Za početak, pomoći ću vam da u sebi pronađete u sebi veštine i znanja po kojima ste jedinstveni i posebni. To je materijal od kojeg ćemo graditi vaš biznis. Definisaćemo cilj do kojeg želite da dođete, a zatim osmisliti strategiju koja će uz najmanji utrošak energije doneti najbolje rezultate. Na tom putu ću vas učiti ekonomska i biznis pravila, a sve teme ću ispričati jednostavnim rečima,  slikovito i uz mnoštvo primera iz realnog poslovnog života.

Za polaznike radionica pripremio sam 40 tema koje će biti obrađivane u okviru 20 radionica. Svakog meseca biće održane dve radionice. Veličina grupe je do 6 polaznika. Prva radionica počinje u januaru 2018. godine, a poslednja je u decembru 2018. godine.

Pored grupnog rada,  jednom mesečno svaki polaznik ima mogućnost individualnih konsultacija  gde ćemo sve ono što je naučeno na radionicama, prilagođavati događajima na poslu. Između radionica polaznici primenjuju naučene lekcije nakon čega dobijaju dragocena iskustva za dalja učenja. U okviru svake teme polaznicima preporučujem kvalitetnu domaću i stranu literaturu uz pomoć koje mogu da se dodatno obrazuju.

MOGUĆNOSTI ZA UČENJE:

  • Grupne radionice
  • Dvodnevni seminari
  • Skype konsultacije
  • Poslovno mentorstvo
  • Email konsultacije

KNJIGE:

CENE:

GRUPNE RADIONICE “KREIRANJE BIZNISA”:

Kontakt uživo On line prisustvo
Redovna cena 79€ 69€
Prijave do 31. decembra 69€ 59€
Popust za plaćanje unapred 55€ mesečno, ukupno 550€ 47€ mesečno,    ukupno 470€
Prisustvo samo na radionicama, bez individualnog mentorstva 49€ 45€
Popust za plaćanje unapred 39€ mesečno, ukupno 390€ 36€ mesečno,  ukupno 360€
  • Mesečni paket podrazumeva dve radionice u trajanju od 2 h i jedna individualna konsultacija u trajanju od 1h

DVODNEVNI SEMINAR: KREIRANJE BIZNISA

Kontakt uživo     On line
Redovna cena 99€ 89€
Rane prijave (15 dana pre seminara) 79€ 69€

INDIVIDUALNE KONSULTACIJE I POSLOVNO MENTORSTVO

U prostoru kompanije U mom prostoru ili on line
1h 40€ 30€
2h 60€ 45€
Email konsultacije 15€

Kontakt za upite i informacije:

Vladimir Miletić
Telefon: 063 372 852
e-mail: [email protected]