Radionica U potrazi za profitom

U biznisu, baš kao i u avionu, ima mnogo dugmića, poluga i ručica. Svaki od tih delova ima neku ulogu u upravljanju avionom. Da bi upravljali avionom morate dobro poznavati funkciju i namenu svakog dela. Verujem da niko od nas ne bi seo u pilotsku kabinu bez neophodnih znanja i veština koje su potrebne za upravljanje avionom. Rizik da dovedete u opasnost sebe i one koje vodite je prevelik.

Ono što je pilot u avionu to je preduzetnik u svojoj kompaniji.

Ima li profita u avionu

Preduzetnik upravlja svojim biznisom, gde se nalazi slična komandna tabla kao u avionu. I ova ima bezbroj dugmića i ručica koji svako za sebe ili u kombinaciji sa drugima doprinosi povećanju ili smanjenju profita. I u firmi rizikujete da dovedete u opasnoste sebe i druge ukoliko ne znate da upravljate njome.

Mnogi su, ipak, uvereni da je upravljanje kompanijom jednostavno. Samouvereno sednu u svoju pilotsku stolicu a da vrlo često ne znaju čemu služi koje dugme.  Ne znaju da svaka odluka koju donesu, direktno ili indirektno ima uticaj na profit koji kompanija ostvaruje. Na taj način određuju sudbinu kompanije kao i zaposlenih koje je na put poveo.

Zato je u biznisu važno donositi prave odluke. One koje vas vode ka profitu kao merilu uspeha u biznisu.  Zbog toga u biznisu napreduju oni koji osmišljavaju strategije i donose odluke koje doprinose većem profitu kompanije, dok oni koji su neuspešni kroz biznis lutaju ne znajući ni gde se trenutno nalaze ni gde su se zaputili.

Profit nam pomaže da odredimo smer poslovanja.  Kada znamo gde nam se profit nalazi, znamo i šta treba povećati, a šta smanjiti. Koji dugmići se ne smeju pritiskati nikako. Šta profit uzdiže, a šta ga strmoglavo obara.

Na radionicama „U potrazi za profitom“ naučiću vas da upravljate profitom svoje kompanije. Pomoći ću vam da pronađete sva mesta na kojima se profit skriva, naročito ona koja se retko uočavaju. Pokazaću vam kako izgledaju kompanije kojima profit nije glavni cilj i šta im se događa kada ne prate ili ne razumeju podatke iz poslovanju. Naučiću vas metologiji izračunavanja i praćenja profita sa kojom ćete u svakom trenutku znati koliki je rezultat, da li je dobar i šta treba da uradite da bi bio još bolji.

Kroz 21 radionicu, upoznaću vas sa 42 teme. Između radionica

Pokazaću vam kako se izračunava profit i kako da taj podatak imate uvek i u svakom trenutku. Objasniću vam zašto je važno praviti planove i još važnije kako da kreirate izveštaje koji će vam biti od koristi u upravljanju firmom.

Potražićemo vaš skriveni profit među postojećim kupcima, dobavljačima, zaposlenima. Pratićemo troškove marketinga, distribucije, plata, nabavke.  Uočavaćemo nove šanse u online prodaji, distribuciji, trendovima u vašoj branši.  Kontrolisaćemo recepture, zalihe,  cene, plate,  produktivnost. Naučiću vas da pravilno investirate, izračunate cenu u kojoj je profit najveći, ne zapošljavate prerano, ne investirate prekasno. Da na putu ka cilju uočavate povoljne trendove i osmišljavate mudre strategije.

Vaša investicija da biste sve naučili sastojaće se od vremena koje ćete posvetiti učenju i novca koji ćete uložiti da bi to znanje dobili.

Za polaznike radionica pripremio sam 40 tema koje će biti obrađivane u okviru 20 radionica. Svakog meseca biće održane dve radionice. Veličina grupe je do 6 polaznika. Prva radionica počinje u septembru 2017. godine, a poslednja je početkom jula 2018. godine.

Pored grupnog rada,  jednom mesečno svaki polaznik će imati mogućnost individualnih konsultacija. Između radionica polaznici primenjuju naučene lekcije nakon čega dobijaju dragocena iskustva za dalja učenja. Polaznicima ću preporučivati kvalitetnu domaću i stranu literaturu uz pomoć koje mogu da se dodatno obrazuju.

A kada završimo ciklus od deset meseci kao i u svakoj školi sledi polaganje ispita. Samo što je ovde malo drugačiji. Umesto pisanja ovde ćemo računati. Ispit će imati samo jedno pitanje: Koliko vam se uvećao profit zahvaljujući novom znanju sa radionica?

Kakve budu brojke takve će biti i ocene.

CENE:

GRUPNE RADIONICE:

Kontakt uživo On line prisustvo
Redovna cena 89€ 79€
Prijave do 01.septembra 79€ 69€
Popust za plaćanje unapred 63€ mesečno, ukupno 630€ 55€ mesečno, ukupno 550€
Prisustvo samo na radionicama, bez individualnog mentorstva 59€ 49€
Popust za plaćanje unapred 45€ mesečno, ukupno 450€ 39€ mesečno, ukupno 390€
  • Mesečni paket podrazumeva dve radionice u trajanju od 2,5h i jedna individualna konsultacija u trajanju od 1h

DVODNEVNI SEMINAR:

Kontakt uživo On line prisustvo
Redovna cena 99€ 89€
Rane prijave (15 dana pre seminara) 79€ 69€

INDIVIDUALNE KONSULTACIJE I POSLOVNO MENTORSTVO

U prostoru kompanije U mom prostoru ili on line
1h 40€ 30€
2h 60€ 45€
Email konsultacije 15€

Kontakt za upite i informacije:

Vladimir Miletić
Telefon: 063 372 852
e-mail: [email protected]