Od Vladimira Miletića, autora bloga "Dnevnik jednog direktora" i knjige "Na putu do vrha": 

EKONOMIJA USPEHA 

Kako da unovčite veštine, talente i znanja koja posedujete? 
    "Ako želiš dovesti državu u red, moraš dovesti u red pokrajine. 
Ako želiš dovesti u red pokrajine, moraš dovesti u red gradove. 

Ako želiš dovesti u red gradove, moraš dovesti u red porodice.  

Ako želiš dovesti u red porodice, moraš dovesti u red svoju porodicu.  
Ako želiš dovesti u red svoju porodicu, moraš sebe dovesti u red.”
- Kineska poslovica

Najvažnija firma na svetu

Postoji najvažnija firma za svakog čoveka na svetu. 

To je firma koja najbolje vraća sve što u nju uložimo. Firma koju mi razvijamo. Za koju se borimo da bude uspešna. Firma  za čiji smo napredak i uspeh isključivo sami odgovorni. U kojoj smo i radnici i direktori. Računovođe i blagajnici.

To je firma u kojoj smo zaposleni čitav život. Od koje živimo. Koja nosi naše ime i prezime.

Ta firma smo mi sami.

Svako od nas je uz firmu dobio i početni kapital u vidu talenata i veština. Kako dalje obogaćujemo svoja znanja i veštine, tako uvećavamo svoju vrednost. Kroz poslove koje radimo, svoje veštine i znanja prodajemo drugima, te tako vrednost pretvaramo u novac. Na taj način upravljamo svojom firmom i ostvarujemo profit.

Nažalost, najveći broj ljudi i ne zna da ima svoju firmu. Još manje kako se upravlja njome. Ne znaju ni šta da rade sa veštinama i talentima koje su dobili. Umesto da ih iskoriste za ostvarenje svojih želja i ciljeva, radije ostaju nezadovoljni čitavog života što im se, kao mnogim drugima, nije dogodio uspeh i što nemaju dovoljno novca. Krive za to državu, društvo, Boga… I ne primete da su sve što je bilo potrebno za uspeh već dobili.

Samo je još trebalo da nauče osnovna pravila ekonomije. 

Primenjujete li ekonomiju?

 
 
Ekonomija nas okružuje sve, svakodnevno i  skoro na svakom mestu. Ona odlučujuće utiče na naš životni standard. Prožima naše odluke. Zato je važno da je razumemo i učimo njena pravila, bez obzira na to koje smo struke i nivoa obrazovanja.
Međutim, principi ekonomije, onako kako se uče na fakultetu, nisu razumljivi za svakoga. Imaju primenu samo na nivou kompanija, privrednih oblasti, država. Da bi ekonomske principe mogli svi da primenjuju, oni moraju da budu jednostavni  i razumljivi svakom čoveku.
Iz iskustva znam da se ekonomijom može uticati na ekonomski uspeh pojedinca, jer sam znanja iz ekonomije uvek koristio kada bih želeo da unovčim svoje talente i veštine. Tako mi je ekonomija pomogla da pronađem poslove u dobrim kompanijama, da napredujem, da prelazim na bolje plaćene poslove, da razvijam sopstveni biznis. To sam postigao tako što sam na svakom od tih mesta imao odgovarajuću strategiju i  primenjivao ekonomska pravila.  
Kao rezultat, uvek sam uspevao da realizujem ili se barem 
približim svakom cilju koji sam postavio ispred sebe.
 
Zato želim da iskustva koje sam stekao prenesem i drugim ljudima. Želim da ih naučim kako da unaprede svoju ličnu ekonomiju.  Od iskustava i ekonomskih principa koji su meni i drugim ljudima pomogli u dostizanju uspeha, kreirao sam drugačiju školu.
 
Nazvao sam je EKONOMIJA USPEHA.  

Ekonomija uspeha je škola u kojoj učite kako da: 

 • Razmišljate strateški.
 • Pronalazite kreativne načine primene ekonomije.
 • Kontinuirano stičete poslovna znanja, veštine i iskustva.
 • Osmislite nove načine prodaje i marketinga svojih veština.
 • Ostvarite što veći profit od svog biznisa.
 • Osmislite najbolju strategiju za dolazak do svog cilja.
 • Obezbedite ekonomsku samostalnost i veće zadovoljstvo u radu.

Radionice i seminari

Neposredni kontakt sa predavačem

Za polaznike radionica pripremio sam 40 tema koje će biti obrađivane kroz grupni i individualni rad. Svakog meseca održavaju se dve radionice.
Veličine grupa su do 6 polaznika. Nove radionice počinje u decembru 2017. godine.
Pored grupnog rada,  jednom mesečno svaki polaznik ima mogućnost individualnih konsultacija, gde ćemo sve ono što je naučeno na radionicama, prilagođavati događajima na poslu.
Između radionica polaznici primenjuju naučene lekcije nakon čega dobijaju dragocena iskustva za dalja učenja. U okviru svake teme polaznicima preporučujem kvalitetnu domaću i stranu literaturu uz pomoć koje mogu da se dodatno edukuju. 
Radionice i seminare održavam u  prostoru opremljenim za izvođenje edukacija na Novom Beogradu. 

ONLINE RADIONICE

Od sada organizujem radionice na daljinu!

Za sve koji nisu u mogućnosti da pohađaju radionice koje držim u Beogradu, postoji mogućnost individualnog i grupnog učenja uz razmenu iskustava sa drugim polaznicima putem online platforme za edukaciju koju koristim. 
Radionice se prate uživo, sa mogućnošću postavljanja pitanja predavaču i komunikacijom sa ostalim kolegama iz grupe. Na taj način obezbeđeno je učenje kroz primere drugih polaznika, upoznavanje sa drugim poslovnim kulturama i razmena iskustava.

Po čemu je ekonomija uspeha drugačija?

Osnovna pretpostavka od koje polazim jeste da je svaki polaznik poseban, da dolazi sa različitim ciljevima, da se u svakom nalaze drugačiji potencijali, veštine i iskustva.  Samim tim, nije moguće kopirati tuđa rešenja i ugrađivati ih na svako mesto. Moja uloga mentora je da ne namećem svoje odgovore na vaša pitanja već da podstaknem pronalaženje odgovora kod svakog polaznika zasebno.
U tome mi pomažu pet osnovnih vrednosti sa kojima gradim Ekonomiju uspeha.
 • 1.

  Kontinuirano učenje

  Ekonomija uspeha se ne prenosi jednokratnim predavanjem. Do ciljeva stižemo kroz samostalne pokušaje koje pratimo i učimo iz njih. Obogaćujemo iskustva i ispravljamo put kroz kontinuirani rad. 
 • 2.

  Posebnost svakog polaznika

  U radu sa svakim polaznikom tragamo za onim što je njegova jedinstvenost. Jedinstvenost može biti znanje, veština ili osobina koja je retka i za koju su drugi ljudi spremni da plate dodatni novac kako bi je dobili. 
 • 3.

  Merljivost ciljeva

  Svaki polaznik dolazi na Ekonomiju uspeha sa svojim ciljem. Ako ga nema, onda ga već na početku definišemo. Uspešnost merimo stepenom ostvarenja ili približavanja tom cilju. Pitanje kojim se konstatno bavimo jeste kako da što bolje unovčimo veštine, znanja i talente koje posedujete.
 • 4.

  Razmena znanja i iskustava

  Veoma važan sastojak učenja je razmena znanja i iskustava između polaznika. Zato što rešenja do kojih su drugi došli često mogu da budu podsticaj za neku vašu novu ideju. Takođe, utisci drugih polaznika,  u vezi sa nekom od vaših ideja, mogu biti od neprocenjive koristi za uspeh.
 • 5.

  Strateški pristup

  Da bismo došli do cilja potrebno je da osmislimo plan. Najvažniji deo plana je odgovor na pitanje KAKO ćemo doći do cilja.  To je zadatak strategije. Pomoći ću vam da napravite plan i strategiju koja će uzeti u obzir ono u čemu ste vi posebni i jedinstveni, ono što je vaš dar.    

Kome je namenjena Ekonomija Uspeha? 
Za poslovni uspeh nije dovoljno imati samo veliku želju. Potrebno je i mnogo dobrih ideja, mudrih odluka i pametnih strategija. Zato je put do uspeha prvenstveno misaona igra.
Polaznici mojih radionica i seminara su oni koji u poslu razmišljaju.
Koji veruju da je sopstveni lični razvoj naša najbolja investicija 
Koji žele da unovče svoje veštine, talente i znanja. 
Koji očekuju više od sebe, a manje od drugih.
Koji žele da budu ekonomski uspešniji.

 • IGRATE LI ŠAH NA POSLU?

  Na ovom nivou polaznike učim kako se napreduje u karijeri? Kako povećati svoju vrednost i prihode na poslu?  Kako se obavlja razmena između poslodavca i zaposlenih? Šta poslodavci traže od zaposlenih, a šta su spremni zauzvrat da daju? Koje veštine i kvaliteti su najtraženiji od strane poslodavaca?  
  Zaposlene učim nepisana pravila napredovanja u kompanijama i kako da svoje interese drže na prvom mestu u razmeni sa poslodavcima.
 • KREIRANJE BIZNISA

  Polaznike koji imaju preduzetničku ideju učim kako da svoje veštine, talente i znanja pretvore u isplativ biznis. Kako od preduzetničke ideje nastaje proizvod i usluga? Kako se pravi plan i šta on mora da ima u sebi? Kroz primere iz prakse svojim učenicima pokazujem osnovne ekonomske i poslovne zakone i ohrabrujem ih da ih primene u svom poslovnom okruženju. Pomažem im da izvuku pouke iz iskustava i pokušaja. Učim ih da osmisle dobre poslovne strategije i sprovedu ih u delo. 
 • U POTRAZI ZA PROFITOM

  Radionica za preduzetnike, vlasnike kompanija i menadžere koji već upravljaju biznisom i žele da ga unaprede. Na ovim radionicama polaznicima ukazujem na sve situacije u poslu, organizacione delove kompanije i procese iz kojih se, ukoliko nisu dobro organizovani, profit najčešće odliva. Cilj na ovim radionicama je povećanje profita kao jednog od najvažnijih pokazatelja uspešnosti poslovanja firme. 
   

O PREDAVAČU:

Vladimir Miletić, diplomirani ekonomista, mentor, preduzetnik, pisac

 • Kao ekonomista, petnaest godina primenjujem stečena znanja u raznim kompanijama i pomažem im da budu uspešne. 
 • Kao poslovni mentor, radim individualno sa pojedincima koji teže poslovnom uspehu u različitim oblastima. 
 • Kao preduzetnik, nastojim da promovišem ideju da je svaki pojedinac sačinjen od jedinstvenog skupa veština, talenata i iskustava, koja mu daju mogućnost  da ih unovči i  dostigne bolji životni standard. 

Pisanjem priča na blogu “Dnevnik jednog direktora” započeo sam svoj put pisca, koji je ostvaren objavljivanjem prve knjige motivacionih priča pod nazivom “Na putu do vrha”.
Na predavanjima koristim veštinu pripovedanja, koja mi pomaže da pouke iz lekcija budu objašnjene na slikovit i zanimljiv način, kako bi se dugo pamtile.
U poslovnom mentorstvu učim polaznike kako da osmisle dobre poslovne strategije i pomažem im da ih sprovedu u delo. 

PRIJAVI SE!

Broj mesta i grupa je ograničen. 
Nakon inicijalne prijave obavlja se intervju sa kandidatima i pravi selekcija polaznika po grupama.
Radionice su dvosatne i organizuju se dva puta mesečno.
 Minimalni broj polaznika u grupi je 4, maksimalni 6. 
Rad polaznika odvija se i između termina kroz pojedinačne i grupne projekte i zadatke. 
Cene seminara, radionica i individualnih konsultacija za menadžere možete pogledati OVDE
Za preduzetnike možete pogledati OVDE
Za više informacija pozovite 063 372 852