Preduzeće ima dve osnovne funkcije: marketing i inoviranje

Ako želimo da znamo šta je biznis, moramo za početak da znamo njegovu svrhu. A njegova svrha mora da se nalazi izvan njega samog. U stvari, mora da se nalazi u društvu, pošto je preduzeće organ društva. Postoji samo jedna valjana definicija svrhe nekog biznisa: stvoriti kupca. Kupac je temelj svakog biznisa i održava ga u životu. Samo on obezbeđuje zaposlenje. A i društvo, kad preduzeću poverava resurse pomoću kojih se stvara bogatstvo, zapravo snabdeva kupca.

Pošto joj je svrha da stvori kupca, svaka poslovna organizacija ima dve, i samo dve osnovne funkcije: marketing i inoviranje. To su preduzetničke funkcije. Marketing je distinktivna funkcija biznisa.

 

SAVET: Saznajte koje potrebe vaši kupci danas žele da zadovolje. Utvrdite u kojoj meri vaši proizvodi zadovoljavaju te potrebe. 

Piter Draker (Praksa menadžmenta)

O autoru

Vladimir Miletic

Pomažem ljudima da svoje veštine i talente pretvore u isplativ biznis. Radujem se kada im prenosim znanja. Ponosim se na uspehe koje postižemo zajedno.

Ostavite komentar